اوّل بیوگرافی بهنوش بختیاری بیوگرافی مهناز افشار

اوّل: بیوگرافی بهنوش بختیاری بیوگرافی مهناز افشار مادر بهنوش بختیاری بیوگرافی یکتا ناصر بازیگران معروف بهنوش بختیاری مهناز افشار بازیگران زن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: مورد نیاز است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دا

عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!

عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!

عبارات مهم : اسلام

حجت نظری:

عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!

عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: مورد نیاز است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه هنگامی که همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه می توانند از حق گزینش شدن و حق گزینش کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمی تواند مردم را از این حق محروم کند.

به گزارش ایلنا، حجت نظری در یادداشتی با عنوان «چند درصد از جامعه و چه کسانی را ملت می دانیم؟!» در کانال تلگرامی خود نوشت: طبق اصول متفاوت قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از جمله اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر دنیا و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر آینده اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد! همچنین در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یکسان دانسته و می گوید تمام ملت، از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: مورد نیاز است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دا

اینجا تنها قید رعایت موازین اسلام است که مورد نیاز است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه هنگامی که همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه می توانند از حق گزینش شدن و حق گزینش کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمی تواند مردم را از این حق محروم کند.

همچنین در جای جای قانون اساسی از جمله اصول هشتم و نهم، هنگامی که وظیفه ای برعهده ملت می گذارد، از آحاد ملت صحبت می کند. چطور است آن وقت که در مقام تفسیر و تعریف وظایف ملت هستیم، همه مردم را در انجام امور صالح و موظف می دانیم ولی زمانی که بحث تصدی مسئولیت هایی می شود که جهت انجام همین امور از طریق انتصاب یا گزینش به میان می آید، اهل سنت و ادیان به رسمیت آشنا شده است در قانون اساسی را، هرکدام با یک مستمسک از گردونه مسابقه خارج می کنیم. به نظر می رسد باید وظیفه مان را با خود و جامعه روشن کنیم.

اینکه بالاخره چند درصد از جامعه و چه کسانی را ملت می دانیم؟! اگر قرار است به فرموده بنیانگذار انقلاب میزان رای ملت باشد و نیز مطابق اصل ششم، امور کشور به اتکا آرای عمومی اداره شود، مردم شهر یزد در دو دوره تصمیم گرفته اند سپنتا نیکنام یکی از اداره کنندگان امور آن شهر باشد. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رای، نظر و خواست مردم روی کار آمده و بر همین ریل هم ادامه مسیر خواهد داد.

عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!

نباید ارکان متفاوت نظام، مخالف خواست و اراده مردم چیزی را به جامعه تحمیل کند. طبق نص صریح اصل نود و چهار، شورای محترم نگهبان موظف است ظرف ده روز درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نماید و آن را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد.

حتی در اصل نود و پنجم آینده نگری شده است که در صورت نیاز به وقت بیشتر، شورای نگهبان با ترتیب مذکور می تواند از مجلس شورای اسلامی درخواست تمدید وقت کند که این تمدید هم حداکثر جهت ده روز امکان پذیر هست. اگر قرار باشد هر قانونی که در وقت تصویب به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و مواعد و تشریفات تصویب را طی کرده، بعد از چند سال با نظر اعضای محترم این شورا معلق شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و نمی توان اعتباری جهت قانون و قانون گذاران قائل شد.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: مورد نیاز است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دا

واژه های کلیدی: اسلام | قانون | اسلامی | ایرانی | قانونی | شورای شهر | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz